Krešumo tyrimai

TYRIMAS

KAINA, EUR

Protrombino komplekso tyrimas (SPA)

8,00

Dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas (DATL, APTT)

9,00

Antikūnai prieš β2- glikoproteiną 1 (anti-β2-GP 1)

25,00

APC-R (aktyvinto baltymo C rezistentiškumo tyrimas), Leideno faktorius

30,00

Antikūnai prieš kardiolipiną AKA

28,00

Fibrinogenas

10,00

D dimerai

25,00

Lupus antikoagulantas LA 1 (pirmiausia tiriamas tik LA 1)

59,00

Lupus antikoagulantas LA 2 (jei teigiamas LA 1, daromas LA 2)

49,00

Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio.

Klinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.