Анестезиологи pеаниматологи

СПЕЦИАЛИCTЫ

Анестезиолог реаниматолог

Арнас Шешкевичюс

Анестезиолог pеаниматолог

Гарольд Йенерик

Анастезиолог реаниматолог

Диана Палепшайтене

Анестезиолог pеаниматолог

Ричардac Юревичюс,